Passion for Progress

Vinkit

Robotiikka tulee ja roolit organisaatiossa uusiutuvat

Johtamisen perinteinen näkökulma toimeenpanevana, suoritusta valvovana ja pienistäkin yksityiskohdista päättävänä on uudistumassa enemmän suuntaa näyttäväksi, linjaavaksi, osallistavaksi ja mahdollistavaksi. Tämä näkökulmamuutos on haastava sekä johtajien että työntekijöiden pois oppimisen kannalta. Johtaja jakaa valtaa ja vastuuta ja työntekijän tulee osata kantaa enemmän vastuuta itseohjautuvasti.

Lue lisää ›

Ohjaaminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Kun ydinprosessit on virtaviivaistettu, hukat poistettu ja analytiikkaa hyödynnetään ”musta tuntuu” sijasta, avautuu tilaa kokeilulle, riskinotolle ja luovuudelle. Mallinnettua tekemistä siirtyy roboteille. Mikä on työntekijän osa onnistumisen mahdollistajana? Vastuuohjaaja rajaa valitussa suunnassa ja kiinnittää kokonaisuuteen Itseohjautuvissa tiimeissä tarvitaan priorisoijaa, päätöksenteon avustajaa ja mahdollisten ristiriitojen selvittäjää. Ohjaajan tehtävän merkitys korostuu, kun työntekijät saavat itse rakentaa oman tehtäväkenttänsä,  valita tehtäväkartasta itselleen…

Lue lisää ›

Lisää aikaansaavuutta, kiitos!

Tahto ja halu Omien havaintojeni perusteella olen valmis sanomaan, että aikaansaamiskyvykkäillä ihmisillä on yhteinen piirre: heillä on vahva tahto saavuttaa se, mitä haluavat ja mitä pitävät haluamisen arvoisena. Päämäärän houkuttelevuus ajaa liikkeelle ja tekemään tekoja, jotka vievät heitä kohti haluamaansa. Työn viitekehyksessä tämä tarkoittaa sitä, että organisaation päämäärä pitää voida nähdä niin houkuttelevana, että sen saavuttaminen herättää haluamista. Ja…

Lue lisää ›

Hyödynnätkö investointisi?

Tapaan työssäni vuoden aikana kymmeniä eri yritysten avainvaikuttajia: johtoryhmien jäseniä, keskijohtoon kuuluvia päälliköitä ja johtajia, työnjohtajia, tiimien ja projektien vetäjiä sekä asiantuntijoita. Yhteistyömme fokuksessa kaikkien heidän kanssaan on organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttaminen. Ulkopuolisen asiantuntijan – Avidian – puoleen on käännytty, koska tavoitteiden saavuttamisessa on hidasteita tai esteitä. Olemme kuin lääkärit tai juristit: heidänkin puoleensa käännytään, kun etsitään ratkaisua…

Lue lisää ›

YLINOPEUS JA MUUTOSJOHTAMINEN – MITÄ YHTEISTÄ?

Suomen poliisi järjesti 16.4.2015 vuorokauden mittaisen ylinopeuksien tehovalvonnan. Valvonnassa jäi 3800 autonkuljettajaa kiinni ylinopeudesta. Mielenkiintoisen tästä tekee se, että tehovalvonnasta tiedotettiin runsaasti etukäteen. Poliisi julkaisi jopa missä tehovalvontaa tullaan tekemään. Silti 3800 autoilijaa jäi kiinni ylinopeudesta. Vaikka tietävät, että ylinopeus johtaa vähintään rahalliseen rangaistukseen. Muutosjohtamisessa joudutaan saman ilmiön eteen. Tiedotetaan tulevasta muutoksesta, kerrotaan mitä uusia toimintatapoja tullaan noudattamaan. Kuitenkin…

Lue lisää ›

SYSTEEMINEN ÄLY ON RAKENNETTU JOHTAMISEN TIETOKANTAAN

Ensimmäinen talo on printattu 3Dllä, lentokoneen ohjaamosta poistetaan ihminen ja tietokone valvoo ihmisten suoritusta esimiehen sijaan. Tietojärjestelmien äly ohittaa lähivuosikymmeninä keskivertoihmisen aivokapasiteetin. Nyt on aika rakentaa systeeminen äly johtamisen tietokantaan. Mikä on ihmisen osa? Strategia on yhtä älykäs kuin ajatelleet, keskustelleet ja päättäneet ihmiset Yrityksen missio, visio ja strategia ovat ihmisen älyn tuotetta. Usein näkee teknisesti ja visuaalisesti hyvin…

Lue lisää ›

MUUTOSMUSKELEIDEN METSÄSTYS

Onko sinulla kykyä omaksua suuri määrä muutoksia ylläpitäen samalla korkeaa suorituskykyä? Entä pystytkö sopeutumaan nopeasti ja tehokkaasti odottamattomiin tilanteisiin? Menestytkö myös vastoinkäymisten turbulenssissa? Ponnahdatko niiden jälkeen takaisin toimintakykyiseksi kuin korkki veden pinnalle? Koetko, että haasteet ja vastoinkäymiset ovat selätettävissä ja vahvistavat sinua? Jos vastasit myöntävästi näihin kaikkiin, onneksi olkoon: sinulla on todennäköisesti korkea resilienssi, olet resilientti yksilö. Mikä se…

Lue lisää ›