Passion for Progress

Projektien johtaminen

Projektien johtaminen – jumittamisesta johtajuuteen 

Moni organisaatio toteuttaa strategiaansa projektien, tikettien, ketterän ja perinteisemmän tavoitteilla ohjatun toimeenpanon avulla. Kaikki eivät kuitenkaan ole saaneet tilaisuutta harjaantua projektityöskentelyyn. 

Meillä on työkalut sekä siihen, miten teknokraateista saadaan ihmisiä johtavia ja ihmisten toimintaa ymmärtäviä että miten tehtäväorientoituneista tai luovista saadaan projektityöntekijöitä.

 

Konkreettiset työkalut projektipäälliköille 

•  Sidosryhmäanalyysi ja jaksotettu suunnitelma

• Projektikokousten käytännöt

• Projektitiimiläisten ohjaaminen

• Päätöksenteko, vastuuttaminen, vaikuttaminen ja viestintä

• Ratkaisukeskeinen, ketterä ja tutkiva työote

Jos resurssinne ovat tiukoilla, voit myös vuokrata meidät projektipäälliköksi. 

 

Ratkaisukeskeiset työkalut projektitiimin jäsenille

• Oman tehtävän ja osaamisen jäsentäminen projektissa

• Itseohjautuva, tavoitteellinen ja tehokas ajankäyttö

• Ratkaisujen tiivistäminen ja esittäminen kohdennetusti kohderyhmittäin

• Ketterä ja ratkaisukeskeinen työote