Passion for Progress

Tavoitteet tekemisiksi

Tavoitteet tekemiseksi – suorituksiin selkeyttä ja seurattavuutta

Strategian toimeenpanoksi eivät vauhdikkaat multimediaesitykset, tyylikkäät powerpointit tai napakat sähköpostitviestit riitä. Ratkaisevaa on, miten strategiseen päämäärän johtavat tavoitteet osataan ”tulkata” ja muuntaa seurattaviksi sekä tekemisiksi että osaamisiksi.


Osallistavat työkalut esimiehille

• Tavoitteiden asetanta sekä tulkkaus tekemisiksi ja osaamisiksi

• Roolin haltuunotto (prosessit, sidosryhmät, asiakkaat)

• Työstä ja motivaatiosta yhdessä keskusteleminen

• Tutkiva työote: yhdessä keskustellen kohti tavoitetta


Ratkaisukeskeiset työkalut työyhteisön jäsenille

• Oman tehtävän ja osaamisten jäsentäminen (prosessit, sidosryhmät, asiakkaat)

• Itseohjautuva, tavoitteellinen ja tehokas ajankäyttö

• Ratkaisujen tiivistäminen ja esittäminen kohdennetusti kohderyhmittäin

• Ketterä ja ratkaisukeskeinen työote