Hyödynnätkö investointisi?

Tapaan työssäni vuoden aikana kymmeniä eri yritysten avainvaikuttajia: johtoryhmien jäseniä, keskijohtoon kuuluvia päälliköitä ja johtajia, työnjohtajia, tiimien ja projektien vetäjiä sekä asiantuntijoita. Yhteistyömme fokuksessa kaikkien heidän kanssaan on organisaation strategiasta johdettujen tavoitteiden saavuttaminen. Ulkopuolisen asiantuntijan – Avidian – puoleen on käännytty, koska tavoitteiden saavuttamisessa on hidasteita tai esteitä. Olemme kuin lääkärit tai juristit: heidänkin puoleensa käännytään, kun etsitään ratkaisua tai ainakin keinoja paremman tilan saavuttamiseksi.

Arvioi hyödyt

Ulkopuolelta ostettu asiantuntijapanostus on aina investointi. Laite- tai järjestelmäinvestoinneille laaditaan lähes poikkeuksetta takaisinmaksulaskelma aikatauluineen ja tavoitteineen, joilla investoinnin kannattavuutta ja hyödyllisyyttä arvioidaan. Oman kokemukseni mukaan, asiantuntijapalveluiden hankinnan arviointi ei ole läheskään yhtä yleistä. Harmi. Johtuneeko siitä, että meiltä ostetaan tehokkuuden lisäystä, toiminnan kehittämistä, muutosten läpiviennin varmistamista, toimeenpanon tehostamista, johtamisen ja johtamistaitojen kehittämistä, kulttuurimuutosta, osaamisten kehittämistä jne. jne. Kaikki sellaisia asioita, joiden tavoitteistaminen, mittareista sopiminen ja aikaansaannosten seuraaminen vaatii vaivannäköä ja lujaa sitoutumista myös oman toiminnan muuttamiseen. Puhutaan siis investoinnista ihmisten ajatteluun, tekoihin ja toimintaan.

Myönteistä tässä monisäikeisessä asiassa on se, että numerot ovat aina seurausta teoista. Kun halutaan muuttaa numeroita, pitää muuttaa tekoja. Yksinkertaista, eikö vain? Numerot eivät muutu niitä tuijottamalla, niitä ajattelemalla, niitä selittelemällä, niistä puhumalla tai niitä eri muodoissa esittämällä. Tästä syystä kannattaa tavoitteistaa ja muuttaa numeroiksi myös ulkopuoliselta asiantuntijalta ostettavan työn vaikutukset. Konkretisoi numeroiksi ja mitattavaan muotoon ne muutokset, aikaansaannokset ja hyödyt, joita investoinniltasi odotat. Me autamme sinua muuttamaan haluamasi luvut teoiksi, joiden johdosta odotuksesi täyttyvät ja tavoitteet tulevat saavutetuiksi.

Tavoitteeseen johtavat teot

Johdon sparrauksissa, konsultoinneissa ja työpajoissa sovimme yhdessä asiakkaiden kanssa monista erilaisista toimista ja tekemisistä, joita osallistuvien henkilöiden tulee toteuttaa tapaamistemme välissä. Usein ne ovat hyvin yksinkertaisia – jopa pieniltä kuulostavia – tekemisiä työarjen eri tilanteissa. Näihin kaikkiin johtamisen eri tilanteisiin meillä on työkalut ja mallinnokset, jotka käyttöön ottamalla osallistujien oma tekeminen muuttuu. Muutokset avainhenkilöiden tekemisissä vaikuttavat heidän johdettaviinsa ja näiden yhteisvaikutusten johdosta myös numerot alkavat muuttua. Merkittävästi.

Yhteistyön aluksi tunnistamme yhdessä tulosten saavuttamisen tiellä olevat esteet ja hidasteet. Sen jälkeen ideoimme tai punnitsemme asiantuntijan keinovalikon eri vaihtoehtoja korjaaviksi toimenpiteiksi, teemme valinnat ja päätökset sekä ryhdymme toimenpiteisiin – siirrymme tekemisvaiheeseen. Tämä vaatii asiakkaalta rehellisyyttä ja nöyryyttä tarkastella myös omaa toimintaa: uskallusta katsoa itseä peiliin ja nähdä, miten oma toiminta vaikuttaa johdettavien ja kollegoiden toimintaan sekä sitä kautta lopputulokseen. Rehellisen tilannearvion jälkeen on viisasta ryhtyä toimeen ja ottaa käyttöön ne työkalut, joihin asiantuntijan kanssa on päädytty. Hienoin grillikään ei valmista upeita aterioita, vaikka kuinka silmäilisit käyttöohjetta tai googlaisit herkullisia ruokareseptejä. Ensin pitää tietää, milloin, kenelle ja millaisen aterian haluat tarjota. Sen jälkeen pystyt valitsemaan tarvittavat raaka-aineet ja arvioimaan, kauanko aterian valmistamiseen on hyvä varata aikaa. Ja jos lihakaupan asiantuntija suosittelee grillattavan lihan nostamista huoneen lämpöön tuntia ennen grillausta, niin todennäköisesti teet niin, jos haluat onnistua ja saada aikaan haluamasi lopputuloksen.

Vastinetta rahoillesi

Suhtaudu johtamisen asiantuntijan ohjeisiin samoin kuin lihamestarin grillausohjeisiin: tee siten kuin hän neuvoo tai suosittelee. Aloita itsestäsi ja aloita heti:

  • ryhdy välittömästi soveltamaan saamiasi malleja ja työkaluja käyttöön työarkesi eri johtamis- ja vuorovaikutustilanteissa
  • havainnoi ja analysoi vaikutuksia
  • tee johtopäätöksiä ja päätöksiä
  • ole jämäkkä ja pitkäjänteinen myös itseäsi kohtaan
  • ota vastaan palautetta, kuuntele ja keskustele
  • analysoi tuloksia ja vaikutuksia

Sillä vain ryhtymällä toimeen – muuttamalla omaa toimintaasi, tekojasi ja käyttäytymistäsi, saat vastinetta investoinnillesi. Kun käytät omaa ja toisten aikaa istumalla asiantuntijan sparrauksissa, coachingissa, valmennuksissa tai työpajoissa, niin tee ihmeessä siten kuin näissä tilanteissa yhdessä sovitaan! Muussa tapauksessa maksat ostamallesi asiantuntijalle turhasta ja investoinnistasi tulee hukkaan heitettyä aikaa ja rahaa!

Kun toimit kuten on sovittu, eli teet ”oikeita tekoja”, et voi välttyä tulosten paranemiselta. Meillä on runsaasti aitoja esimerkkejä saavutetuista menestyksistä, tavoitteista ja hienoista aikaansaannoksista. Jos vaikutukset eivät ole teoistasi huolimatta myönteiset, olet oikeutettu saamaan asiantuntijatyöhön sijoittamasi rahasi takaisin.

#EL