Passion for Progress

Avidian tarina

Avidia syntyi ja elää yhden idean ympärillä. Haluamme, että asiakkaamme saavuttavat tavoitteensa.

Suhtaudumme tavoitteen saavuttamiseen intohimoisesti. Koemme onnistumista silloin, kun asiakkaamme silmät alkavat loistaa niiden asioiden puolesta, joita pitää tehdä tavoitteen saavuttamiseksi. Nämä asiakkaidemme loistavat silmät ovat työmme suola ja sokeri.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa käytämme energiaa sen löytämiseksi, mitä päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan. Me kaikki avidialaiset olemme itsekin olleet liiketoiminnan johtotehtävissä ja tiedämme, että taistelu tavoitteiden saavuttamiseksi käydään arjen pienissä ja joskus vähän isommissa teoissa. Tätä kokemusosaamista haluamme asiakkaidemme hyödyntävän. Yhdessä johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa käymme syvällisesti läpi vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, löytääksemme oikeat keinot juuri heidän tilanteensa ratkaisemiseksi. Usein se tarkoittaa täysin uusien asioiden tekemistä, joskus tuttujen asioiden näkemistä ja tekemistä toisin. Oma havaintomme on, että ihmiset kyllä haluavat muuttaa toimintatapojaan, kunhan heillä on ymmärrettävät perusteet ja tavoitteet, joihin voivat samaistua.

Uskomme teorioihin ja hyödynnämme tutkimustietoa, mutta tapamme tukea asiakkaitamme on hyvin käytännönläheinen ja lähes raatorealistinen. Teoriat antavat viitekehyksen tekemisille, mutta vain arjen teoilla saavutetaan päämäärään johtavat tavoitteet. Jotkut asiantuntijoista uskovat tuotteistukseen ja konsepteihin. Me uskomme erilaiseen lähestymistapaan: uskomme, että jokainen asiakas ja tilanne on uniikki vaatien omanlaisensa lähestymisen. Valmennamme, konsultoimme, sparraamme, toteutamme työpajoja, johdamme projekteja, coachaamme – tilanteesta ja asiakkaan tarpeista riippuen. Tavoite ohjaa tekemistämme ja menetelmän valintaa.

Sana Avidia tulee englannin kielen sanasta avid, innokas. Avidian slogan on Passion for progress – intohimomme on aikaansaamisen edistäminen. Tämän intohimoisen suhtautumisen tavoitteiden saavuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen tartutamme asiakasorganisaatioihimme. Olemme olleet mukana asiakkaidemme matkoilla kansainvälistymiseen, toiminnan saneeraamiseen, johtamisen parantamiseen, toimintatapojen päivittämiseen, yrityskulttuurin uudistamiseen, kriisiyhteisöjen tervehdyttämiseen, käytäntöjen kehittämiseen ja moneen muuhun merkitykselliseen päämäärään.

Odotamme aina innolla jokaista seuraavaa tavoitetta, josta voimme tehdä omamme.  Haluamme kokea tavoitteiden saavuttamisen ilon yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Ellen Lindell

Valmentaja
gsm +358 40 509 4490
ellen.lindell@avidia.fi

Ellen on johtajien ja esimiesten kokenut valmentaja, sparraaja sekä coach, joka osaa rohkaista asiakkaansa merkittäviin edistysaskeleisiin oman johtajuutensa, roolikasvunsa ja tuloksellisuutensa kehittämiseksi.

”Passiivisesta toteamisesta aktiiviseksi aikaansaamiseksi ja tuloksiksi” on Ellenin vaikuttavuutta kuvaava slogan. Johtamisen ja esimiestyön haastavien tilanteiden hallinta, niin oman kuin johdettavienkin suoriutumiskyvykkyyden parantaminen sekä konkreettisten muutosten aikaan saaminen ovat Ellenin keskeisimpiä osaamisalueita.

Ellenin oma johtamiskokemus rakentuu useiden vuosien vaativista myynnin- ja asiakaspalvelun johto- sekä kehittämistehtävistä eri toimialoilla. Hän on tarkkanäköinen analysoija, joka osaa avata ohjattavilleen niin palvelu- kuin johtamistilanteetkin aina asiakkaan tai johdettavan näkökulmasta.

Tamperelainen tausta ja karjalaiset geenit antavat oman juurevuutensa Ellenin värikkääseen vuorovaikutukseen. Omaa innostusakkuaan hän lataa seuraamalla läheltä suomalaista huippu-urheilua, matkustelemalla ja toteuttamalla kesäkodin loppumattomia ”muutosprojekteja” yhdessä puolison kanssa.

Ellen on sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE ®), NLP Practioner ®, MBTI:n ja 360-arviointien purkaja, Personal Resilience Instructor, ESCI Trainer.

Niina Andersin

Osakas, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 582 5613
niina.andersin@avidia.fi

Niina on monipuolinen ja kokenut johtamisen kehittäjä, jolla on ainutlaatuinen kyky mallintaa eri tilanteet kehittymisen työkaluiksi. Niina pystyy erittelemään johtamisen konkreettisiksi teoiksi ja toiminnaksi, joita havainnollistamalla hän saa asiakkaat ymmärtämään heidän oman toimintansa vaikutukset johdettaviin ja sitä kautta tuloksiin.

Erityisesti muutosten tehokas läpivienti ja vaativat johtamistilanteet esim. rakenneuudistusten tai toimintatapamuutosten varmistamiseksi ovat Niinan ydinosaamista.

Niinan oma johtamiskokemus tulee mm. konsultointi- ja valmennusyrityksen liiketoimintajohtajan ja johtoryhmän jäsenen yli 10 vuotisesta urasta sekä kansainvälisen lääketeknologiayrityksen projektinjohtotehtävissä toimimisesta.

Johtamis- ja vaikuttavuustaitojaan Niina harjaannuttaa päivittäin pyörittämällä tehokkaasti kolmen lapsen ja kolmen koiran kotiarkea. Ratsastus, teatteri ja ystävien tapaaminen ovat myös tärkeä osa Niinan elämää. Karjalainen syntyperä sävyttää myönteisellä tavalla Niinan positiivista ihmiskäsitystä ja välitöntä suhtautumista ihmisiin.

Niina on sertifioitunut johdon työnohjaaja ja coach (CSLE ®) ja Kehityksen ulottuvuudet -analyysityökalun valmentaja.

Sam Simonsen

Osakas, toimitusjohtaja
gsm +358 40 772 7500
sam.simonsen@avidia.fi

Samilla on hämmästyttävä taito muuntaa vaikeasti hahmotettavat, käsitteelliset asiat selkokielisiksi ja kuvata ne helposti ymmärrettäviksi, loogisesti eteneviksi prosesseiksi. Samin konsulttisormenjäljet ovat lukuisissa strategiaimplementointien ja rakenneuudistusten toteutuksissa, integraatioprosesseissa ja IT-hankkeiden sekä yritysostojen läpivienneissä.

Käytännönläheinen ajattelu, osallistava ja mutkaton työote keräävät jatkuvasti kiitosta Samin asiakkailta: talous- ja projektijohtamisen konsultaatiot sekä valmennukset muuttuvat Samin johdolla kiinnostaviksi, ymmärrettäviksi ja hallittaviksi tuloksen tekemisen työkaluiksi.

Johtamiskokemuksensa Sam on hankkinut toimimalla eri toimialoilla mm. liiketoiminnan kehitysjohtajana, toimitusjohtajana ja tietohallintojohtajana.

Vastapainoa työlle Sam saa kuorossa laulamisesta, lentopallon pelaamisesta ja kulinarististen kokeilujen jakamisesta perheen sekä ystävien kanssa. Porvoosta syntyisin oleva Sam on myös innokas matkailija, joka ei matkusta kahta kertaa samaan kohteeseen.