3000 johtamisen työkalua

– toimeenpanon tehostamiseksi

– tavoitteiden muuttamiseksi mitattaviksi teoiksi

– muutosten aikaansaamiseksi

Onko sitoutuminen kaikkien saavutusten äiti?

Ellen Lindell - 08.02.2016

”Onnistuminen tässä hankkeessa edellyttää kaikilta sitoutumista sen tavoitteisiin.” ”Muutoksen aikaan saamiseen tarvitaan koko organisaation ehdotonta sitoutumista.” ”Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän kaikkien tulee olla ehdottoman sitoutuneita strategiaamme ja toimintatapoihimme.” ”Henkilöstön motivointi edellyttää johdon sitoutumista.”

>> lue lisää

 

Avidia – muutosvarmentaja

 

Muistatko kaikki ne valmennukset ja seminaarit, joissa oli loistava puhuja ja joka sai aikaiseksi ennennäkemättömän innostuneen tunnelman?

Mitä siellä kuulemistasi asioista otit käyttöön omassa toiminnassasi?

Tapamme valmentaa on sama kuin tuloksellinen tapa johtaa: merkityksellisintä ei ole se mitä sanot. Merkityksellisintä on se, mihin tekemisiin sanomasi johtaa.Johtoryhmätyön kehittäminen – toteajasta toimijaksi

Tuloksellisuuden edellytykset luodaan tehokkaalla johtoryhmätyöskentelyllä.

>> lue lisää

Muutosjohtaminen – vastustajasta vauhdittajaksi

Tuemme esimiehiä ymmärtämään roolinsa ja annamme heille työkalut muutoksen läpiviemiseen.

>> lue lisää

Projektin johtaminen – jumittajasta johtajaksi

Loihdimme teknokraateista ihmisiä johtavia projektipäälliköitä ja annamme heille konkreettisia työkaluja.

>> lue lisää

Suorituksen johtaminen – Numerot tekemiseksi. Tekeminen numeroiksi.

Ratkaisevaa on, miten kaikki esimiehet tulkkaavat johtamisjargonin tekemisiksi ja johtavat tekemiset sinnikkäästi haluttuun lopputulokseen.

>> lue lisää

Asiakaskommentteja Avidian valmennusten vaikutuksista

Lue asiakkaidemme palautteita valmennustemme vaikutuksista.

>> lue lisää

Valmennustemme mitattavia vaikutuksia Fakta -lehdessä

Keskijohdon koulutus puolitti saikkupäivät. Sijoitusyhtiö Panostaja koulutti omistamiensa yhtiöiden keskijohtoa.

>> lue lisää

Avidia Oy
Uudisraivaajankuja 16 A
00730 Helsinki
y-tunnus 2534736-9
Ota yhteyttä