YLINOPEUS JA MUUTOSJOHTAMINEN – MITÄ YHTEISTÄ?

Suomen poliisi järjesti 16.4.2015 vuorokauden mittaisen ylinopeuksien tehovalvonnan. Valvonnassa jäi 3800 autonkuljettajaa kiinni ylinopeudesta. Mielenkiintoisen tästä tekee se, että tehovalvonnasta tiedotettiin runsaasti etukäteen. Poliisi julkaisi jopa missä tehovalvontaa tullaan tekemään. Silti 3800 autoilijaa jäi kiinni ylinopeudesta. Vaikka tietävät, että ylinopeus johtaa vähintään rahalliseen rangaistukseen.

Muutosjohtamisessa joudutaan saman ilmiön eteen. Tiedotetaan tulevasta muutoksesta, kerrotaan mitä uusia toimintatapoja tullaan noudattamaan. Kuitenkin työntekijät käyttäytyvät samalla tavalla kuin ennenkin. Vanhojen käyttäytymismallien muuttaminen on määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä.

Opetus tästä poliisin tehovalvonnan tuloksesta on, että yksinomaan tiedotus ei riitä. Järkyttävän usein laajatkin muutokset viedään läpi pelkästään tiedottamalla. Lopputulos tulee olemaan samankaltainen kuin tehovalvonnan tulos. Sama käyttäytyminen tulee jatkumaan, jopa rangaistusuhista huolimatta. Mikä avuksi?

Työntekijöiden pitää ymmärtää ja sisäistää MIKSI muutos tehdään. Hämmentävän usein tätä ei tehdä selväksi. Kaikkien pitää lisäksi ymmärtää mitä tavoitellaan uudella tavalla tehdä töitä – MINNE olemme matkalla. Vasta sen jälkeen voidaan määritellä MITÄ uutta aiomme tehdä. Viimeisenä askeleena määrittelemme vielä MITEN toimimme, jotta uudesta toimintatavasta tulee rutiini.

Tämä kaikki on esimiesten perustyötä ja vaatii esimieheltä määrätietoista muutosilmapiirin ylläpitämistä, jämäkkää puuttumista vanhaan käyttäytymiseen ja vuoropuhelua kunkin muutoksen kohteeksi päässeen yksilön kanssa.

 #SS