Passion for Progress

Tehokas toimeenpano

Tehokas toimeenpano – valinnoilla vaikuttavuutta

Päätösten toimeenpano on ryhtymistä ja konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tunnistatko näitä alhaisen toimeenpanokyvykkyyden tunnusmerkit: Tavoitteet on kommunikoitu, mutta numerot eivät muutu. Tai palavereissa keskustellaan, mutta päätökset jäävät ilmaan. Jotkut resurssit ovat yli- ja jotkut alityöllistettyjä. Tai tavoitteista ja muutoksista kyllä keskustellaan, mutta toiminta jatkuu ennallaan.

Työkalut esimiehille 

• Arvioinnit rakenteita, prosesseja, johtamiskäytäntöjä, järjestelmiä ja osaamisia koskien

• Johtopäätösten, kehittämiskohteiden valinta ja priorisointi

• Toimenpidesuunnittelu

• Toteutus ja seuranta

 

Työkalut työyhteisön jäsenille

• Lean-ajattelu ja prosessin osana työskentely

• Asiakkaan toiveiden ja tavoitteen mukainen jäsentäminen sekä ratkaisujen esittäminen

• Palvelumuotoilun perusteet

• Ketterä ja ratkaisukeskeinen työote

      •