Passion for Progress

Tehokas toimeenpano

Tehokas toimeenpano – valinnoilla vaikuttavuutta

Päätösten toimeenpano on ryhtymistä ja konkreettisia tekoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tunnistatko näitä alhaisen toimeenpanokyvykkyyden tunnusmerkit: Tavoitteet on kommunikoitu, mutta numerot eivät muutu. Tai palavereissa keskustellaan, mutta päätökset jäävät ilmaan. Jotkut resurssit ovat yli- ja jotkut alityöllistettyjä. Tai tavoitteista ja muutoksista kyllä keskustellaan, mutta toiminta jatkuu ennallaan.

Työkalumme tilanteen korjaamiseksi:

    • Arvioinnit rakenteita, prosesseja, johtamiskäytäntöjä, järjestelmiä ja osaamisia koskien
    • Johtopäätösten, kehittämiskohteiden valinta- ja priorisointityökalut
    • Toimenpidesuunnittelun työkalut
    • Toteutuksen ja seurannan työkalut