Passion for Progress

Muutosten aikaansaaminen

Muutosten aikaansaaminen – rohkeasti ratkaisten

Uudistusten aikaansaamisen ja muutoksen johtamisen haasteena on usein se, että avainhenkilöillä ei ole riittävästi valmiuksia toteuttaa muutos tarkoituksenmukaisella ja organisaation jäseniä huomioivalla tavalla.

Projektipäällikön sitoutuminen, etenemissuunnitelman kuvaus ja slideshow eivät aina riitä. Meillä on toimivat keinot esimiesten tukemiseen: roolin sisäistäminen muutosten edistäjinä ja organisaation jäsenten osallistaminen. Meillä on myös käytännönläheiset työkalut muutoksen läpiviemisen varmistamiseksi.

  • Muutoksen johtamisen työkalut
  • Muutosviestinnän työkalut
  • Muutoksen vaativuuden arviointityökalut
  • Resilienssin eli muutoskimmoisuuden vahvistamisen työkalut
  • Muutoksen vakiinnuttamisen työkalut