Passion for Progress

Muutosten aikaansaaminen

Muutosten aikaansaaminen – rohkeasti ratkaisten 

Projektipäällikön sitoutuminen, etenemissuunnitelman kuvaus ja slideshow eivät aina riitä. Meillä on toimivat keinot esimiesten tukemiseen: roolin sisäistäminen muutosten edistäjinä ja organisaation jäsenten osallistaminen. 

Käytännönläheiset työkalut esimiehille

• Muutoksen vaativuuden arviointi

• Muutoksen johtaminen

• Muutosviestintä

• Resilienssin eli muutoskyvykkyyden vahvistaminen

• Muutoksen vakiinnuttaminen

Uudistusten aikaansaamisen ja muutoksen johtamisen haasteena on usein se, että avainhenkilöillä ei ole riittävästi valmiuksia toteuttaa muutosta tarkoituksenmukaisella ja kaikkia organisaation jäseniä huomioivalla tavalla. 

Ratkaisukeskeiset työkalut työyhteisön jäsenille 

• Muutoksen jäsentäminen

• Itseohjautuva, tavoitteellinen ja tehokas ajankäyttö

• Muutosprosessin vauhdittaminen

• Tutkiva työote uudistumisen edistäjänä