Passion for Progress

Ajattelumallien uudistaminen ja metataitojen kehittäminen

Liity ajattelumalleja ja metataitoja uudistaneiden joukkoon!

Vastuun ja ohjausvallan hajautuessa useille työrooleille, monihattuiset työnkuvat, virtuaalityön luonne ja jatkuvan uudistumisen välttämättömyys sekä ketteryys haastavat sekä tuloksen saavuttamista että työhyvinvointia.
 
Saamiemme, yritys-, ryhmä- ja/tai yksilökohtaisesti räätälöimiemme valmennuspalautteiden perusteella kehittyneitä osa-alueita ovat olleet:
 
  • Innovatiivisuus
  • Itse- ja ryhmäohjautuvuus
  • Vaikuttaminen ohjaavia mekanismeja hyödyntäen
  • Konfliktinavigointi
  • Päätöksenteon ketteryys
  • Reslienssi
  •  

Palvelutuotteet

Tilausniina.andersin@avidia.fi.

Puhelin: +358 40 5825 613

Lisätiedot Kehityksen ulottuvuudet  –analyysityökalu: Metaklinikka, Anssi Balk.

PALVELUTUOTTEET

1. Jos tahdot tutustua teemaan syvemmin, 

 

varaa 45 min TEAMS –esittely ajattelumallien uudistamisen työkalusta, purusta ja metataitojen valmennusvaihtoehdoista. 

 

Veloituksetta.

2. Jos tahdot uudistaa omia ajattelumallejasi ja kehittää metataitojasi,

 

tilaa analyysi, johon voit valita sivun ensimmäisestä kuvasta 3 metataitoa ja henkilökohtaisen purun (1,5 tuntia).

 

Saat psykologin tekemän analyysin + valmentajan kanssa käytävän virtuaalisen tai kasvotusten keskustelun + reflektointialustan, joka sisältää videoita ja harjoitustehtäviä.

3. Jos tahdot ryhmävalmennuksen ajattelumalleista ja metataitojen kehittämisestä,

 

tilaa yksilöanalyysit ja joko yksilö- tai ryhmäpurku sekä halutessasi taitovalmennuksia metataidoista. 

 

Voit valita 2 metataitoa/taitovalmennus/2,5 tuntia.

 

Yksilötyöskentely tapahtuu Kehityksen ulottuvuudet -analyysityökaluun liittyvällä alustalla, josta löytyy videoita ja tehtäviä.

 

Voit valita joko virtuaali- tai kasvotusten toteutuksen. 

4. Jos tahdot tutustua teemaan työporukkasi kanssa orientaationa ”kevyesti iloitellen”,

 

tulkaa ehdottamaan työtilanteita ja tunnetiloja Eepeli –ekspertille, Sartsa –saavuttajalle, Uma– uudelleenmäärittäjälle ja Sammeli –strategistille.

 

Näkemään, miten improten erilaiset ajattelumallit törmäilevät, linkkiytyvät, kipinöivät ja synnyttävät uutta.

 

1h 15 min virtuaaliohjelma (Niina Andersin & Impronautit)

Eepeli, Sartsa, Uma, Sammeli – kuuntele minuutin horina

Yhteydenotto