Passion for Progress

Robotiikka tulee ja roolit organisaatiossa uusiutuvat

Johtamisen perinteinen näkökulma toimeenpanevana, suoritusta valvovana ja pienistäkin yksityiskohdista päättävänä on uudistumassa enemmän suuntaa näyttäväksi, linjaavaksi, osallistavaksi ja mahdollistavaksi. Tämä näkökulmamuutos on haastava sekä johtajien että työntekijöiden pois oppimisen kannalta. Johtaja jakaa valtaa ja vastuuta ja työntekijän tulee osata kantaa enemmän vastuuta itseohjautuvasti.

Lue lisää ›